ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีใจกุศลทุกท่านที่ร่วมบริจาคทรัพย์สมทบทุนกับทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา เงินทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวินิจฉัยอย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค
ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศ

 
 

วิธีบริจาค

1. การบริจาคด้วยตนเอง สามารถบริจาคได้ที่ สำนักงานศิริราชมูลนิธิ ชั้น1 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช โดยระบุว่าขอบริจาคให้กับทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา (D 2190)

2. การบริจาคผ่านธนาคาร ทำโดยโอน/ ฝากเงินเข้าธนาคารไทยพาณิชย์สาขาศิริราช ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ" บัญชีเลขที่ 016-3-00049-4 จากนั้นขอความกรุณาส่งสำเนาการโอน/ ฝากเงิน พร้อมชื่อ-ที่อยู่ของผู้บริจาคมาทางโทรสาร หรือไปรษณีย์ตามที่อยู่ และเบอร์ติดต่อที่แจ้งด้านล่าง และระบุว่าขอบริจาคให้กับ ทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา (D 2190)

3. การบริจาคทางไปรษณีย์ โดยการส่งเช็คสั่งจ่าย "ศิริราชมูลนิธิ" โดยระบุว่าขอบริจาคให้กับ ทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา (D 2190)

หากท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน กรุณาส่งชื่อ-ที่อยู่ของท่านมาที่:

"ศิริราชมูลนิธิ"

ชั้น1 ตึกอำนวยการ เลขที่2 ถนนพรานนก บางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

 

ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการบริจาคได้ที่

โทร: (02) 419-7658-9, (02) 412-2009, (02) 412-8573

โทรสาร: (02) 418-2094

 

Copyright © 2010 Microbiology Department, Faculty of Medicine, Siriraj Hospital, Mahidol University. All rights reserved.